Kwaliteit van leven

Omgaan met je sterfelijkheid

Veel mensen denken liever niet aan hun sterfelijkheid. Maar gelukkig komt er steeds meer openheid en behoefte om hierover te praten. Dat is belangrijk. Want zo kun je je op je laatste levensfase en het sterven voorbereiden.

Het is begrijpelijk dat wanneer je weet dat jouw leven – wellicht eerder dan gehoopt – eindigt, gevoelens ontstaan van angst, boosheid, ongeloof en bezorgdheid. Het kan onder andere de volgende vragen oproepen:

• Hoe moeten mijn partner/kinderen verder?

• Wat is de zin van het leven?

• Sterven: hoe doe ik dat eigenlijk?

• Wat is nog echt belangrijk?

• Welke praktische zaken moeten nog worden geregeld?

• Hoe vind ik rust in deze stormachtige tijd?

Palliatieve fase

Velen denken bij sterven en afscheid nemen van het leven aan de allerlaatste weken of dagen. Maar een levensbedreigende ziekte, of het ervaren van een voltooid leven, wil niet zeggen dat je binnen heel korte tijd komt te overlijden. Deze fase, de palliatieve fase genoemd, geeft je steeds vaker nog een aantal waardevolle weken, kwalitatieve maanden of zelfs jaren.

Begeleiding bij fases van afscheid nemen

Al deze gevoelens en vragen zijn begrijpelijk en het is goed dat ze er zijn. Ik begeleid jou en je dierbaren bij alle fases van het afscheid nemen van het leven. Door mijn ervaring en kennis kan ik je hierbij handvatten aanreiken. Luisteren naar jouw verhaal, met je inventariseren wat je moet en wilt regelen. Praktische informatie geven en je helpen te ontspannen door rustgevende oefeningen.  

Van lijden naar dragen door:

 • het bieden van comfort, door onder andere hand- of voetmassage,
 • mindfulness in te zetten om het contact met je lichaam en geest te versterken
 • kennis en inzicht te bieden over leven met pijn
 • je te informeren over het zorgaanbod
 • het stervensproces te beschrijven
 • liefdevolle aanraking
 • het creëren van veiligheid.

Van chaos naar rust door:

 • het helpen bij het opstellen van een wilsverklaring die je kunt bespreken met je (huis)arts,
 • zaken te regelen waardoor je je naasten goed achterlaat
 • een levensboek te maken of een herinneringsboek voor je naasten
 • mee te denken of je thuis of in een hospice wil verblijven
 • een netwerk op te zetten van familie, vrienden en kennissen om jou en jouw dierbaren te ondersteunen
 • voorbereidingen te treffen voor jouw afscheid
 • je te informeren over het proces van sterven.

Van angst naar vertrouwen door:

 • te luisteren naar je zorgen, angsten en jouw verhaal
 • emoties helpen te verhelderen
 • te ondersteunen bij het contact maken met je innerlijke gevoelsleven
 • rust te creëren door middel van meditatie
 • van gedachten te wisselen over de zin van het leven en of er iets is na de dood
 • te ondersteunen bij het opruimen van geestelijke en fysieke ballast
 • te helpen bij het reflecteren op je leven.

 

Van alleen naar samen door jouw naasten:

 • te ondersteunen bij hun angsten en zorgen
 • bij te staan in het proces van afscheid nemen
 • te leren hoe ze een veilige bedding kunnen creëren voor jou
 • te begeleiden bij het regelen van praktische zaken
 • te leren hoe ze kunnen zorgen voor een goede balans in zorgen voor, en afscheid nemen van jou
 • te informeren over het proces van sterven.

Vanuit je hart praten met je naasten

Wanneer je afscheid moet nemen van een partner, kind of vriend(in) ervaar je dat ieder zijn eigen weg hierin bewandelt. Vaak wil je elkaar ontzien met je zorgen en zal je merken dat rollen veranderen Dit is een natuurlijke beweging maar kan zorgen voor onbegrip en meer afstand tot elkaar. Relatiegesprekken kunnen zorgen voor heldere inzichten en een nieuwe balans, met als doel met elkaar in liefde te blijven communiceren.