Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van Marian Sterke, begeleiding in de laatste levensfase, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 13199099. Marian Sterke is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Marian Sterke, begeleiding in de laatste levensfase
Vechtdijk 156b, 3563MA, Utrecht
Telefoonnummer: 06 – 16 06 89 44
E-mailadres: marian@mariansterke.nl
KvK-nummer: 30199099
Btw-identificatienummer: NL 0017 50 581 B69

 

Hoe worden uw gegevens verzameld?

Marian Sterke ontvangt persoonlijke gegevens van u doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt via telefoon of e-mail.

Wat wordt verzameld?

– voornaam
– achternaam
– geslacht
– telefoonnummer
– emailadres
– adres
– geboortedatum
– gegevens over uw gezondheid (bij begeleiding)
– IP adres
– rekeningnummer

Waarom worden deze gegevens verzameld?

– voor persoonlijke begeleiding
– voor online of telefonisch contact
– facturering
– inschrijving Mail van Marian
– bestelling webshop
– voor het maken van een levens-/herinneringsboek

Doel van verwerking

– Het afhandelen van betalingen
– Verzenden van inspiratiemails
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van diensten en producten
– Het verwerken van bestellingen via de webshop
– Marian Sterke verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

Zij deelt, verstrekt, verkoopt of verhuurt geen persoonijke gegevens zonder uw toestemming. Zij gaat op zorgvuldige wijze om met uw gegevens en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Marian Sterke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Marian) tussen zit. Marian Sterke gebruikt
de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– ActiveCampaign, emailsysteem. Voor het versturen van emails met informatie omtrend informatie.
– Woocommerce, webshop. Voor het aanbieden van producten.
– Mollie, voor betalingen van producten, besteld via de webshop.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Marian Sterke verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in de opdracht van Marian Sterke, sluit zij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Marian Sterke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Marian Sterke gebruikt

Marian Sterke gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Marian Sterke gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatst Marian Sterke analyse cookies. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u de site gebruikt. Marian Sterke gebruikt de informatie om rapporten samen te stellen en om haar site te verbeteren, gebruiksvriendelijker te maken en de werking ervan te controleren. De cookies verzamelen anonieme informatie over uw activiteiten op haar sites, inclusief de pagina’s die u bezoekt en de webpagina die u naar haar site heeft verwezen. Cookies in deze categorie kunnen worden geplaatst door haar site of door domeinen van derden.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl

 

Analytische / tracking cookies

Google Analytics

 

Advertenties

Google AdWords
Facebook Pixel

 

Social Media

Facebook
LinkedIn

 

Webwinkel Marian Sterke

De webwinkel van Marian Sterke is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van dienstverlening aan haar beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om Marian Sterke (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die Marian Sterke met hen heeft gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

 

Betalingssysteem Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webwinkel maakt Marian Sterke gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij Marian Sterke plaatst is het haar taak om uw pakket bij u te laten bezorgen.
Marian Sterke maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat Marian Sterke uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL deelt. PostNL gebruikt
deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?
U heeft altijd het recht Marian te vragen hoe zij met de privacy AVG omgaat en uw gegevens te corrigeren of te laten verwijderen.
– Wanneer u alleen contact per mail met Marian Sterke heeft gehad worden deze berichten bewaard zolang dat nodig is voor een correcte afwikkeling, behandeling en beantwoording van e-mails.
– Levensboeken worden na productie in gedrukte vorm aan u of uw vertegenwoordiger overhandigd.
De digitale vorm wordt 1 maand na productie aan u of uw vertegenwoordiger gestuurd.
Tenzij u Marian Sterke vraagt uw gegevens te verwijderen, bewaart zij deze tot circa 6 maanden nadat de overeenkomst afgesloten is. Sommige gegevens moeten op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard worden. In die gevallen zal de wettelijke termijn worden gehanteerd.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Marian Sterke verbonden zijn. Lees de privacyverklaringen van deze websites voordat U daarvan gebruik gaat maken.

 

Beveiliging

Marian Sterke neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het bezoeken van www.mariansterke.nl is middels een beveiligde internetverbinding (SSL-certificaat). De digitale gegevens zijn beveiligd door middel van Firewall en FileVault. Papieren gegevens worden bewaard in een afgesloten ruimte die niet toegankelijk is voor derden. Als U het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Marian Sterke.