Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van Marian Sterke, begeleiding in de laatste levensfase, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 13199099. Marian Sterke is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Marian Sterke, begeleiding in de laatste levensfase
Vechtdijk 156b, 3563MA, Utrecht
Telefoonnummer: 06 – 16 06 89 44
E-mailadres: marian@mariansterke.nl
KvK-nummer: 30199099
Btw-identificatienummer: NL 0017 50 581 B69

 

Hoe worden uw gegevens verzameld?

Marian Sterke ontvangt persoonlijke gegevens van u doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt via telefoon of e-mail.

Wat wordt verzameld?

 • voornaam
 • achternaam
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • adres
 • geboortedatum
 • gegevens over uw gezondheid (bij begeleiding)
 • IP adres
 • rekeningnummer
 • gegevens over jouw activiteiten op deze website;
 • gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Marian Sterke verwerkt

De website en/of dienst van Marian Sterke heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Marian Sterke kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Marian Sterke raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Marian Sterke zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via marian@mariansterke.nl, dan verwijdert Marian Sterke deze informatie.

Waarom worden deze gegevens verzameld?

 • voor persoonlijke begeleiding
 • voor online of telefonisch contact
 • facturering
 • inschrijving Mail van Marian
 • bestelling webshop
 • voor het maken van een levens-/herinneringsboek
 • het afhandelen van jouw betaling;
  je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Marian Sterke verwerkt ook persoonsgegevens als Marian Sterke hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Marian Sterke nodig heeft voor de belastingaangifte.

Marian Sterke deelt, verstrekt, verkoopt of verhuurt geen persoonijke gegevens zonder uw toestemming. Zij gaat op zorgvuldige wijze om met uw gegevens en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Doel van verwerking

 • Het afhandelen van betalingen
 • Verzenden van inspiratiemails
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Het verwerken van bestellingen via de webshop
 • Marian Sterke verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Marian Sterke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Marian) tussen zit. Marian Sterke gebruikt
de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– ActiveCampaign, emailsysteem. Voor het versturen van emails met informatie omtrend informatie.
– Woocommerce, webshop. Voor het aanbieden van producten.
– Mollie, voor betalingen van producten, besteld via de webshop.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Marian Sterke verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in de opdracht van Marian Sterke, sluit zij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Marian Sterke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Marian Sterke gebruikt

Marian Sterke gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Marian Sterke gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatst Marian Sterke analyse cookies. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u de site gebruikt. Marian Sterke gebruikt de informatie om rapporten samen te stellen en om haar site te verbeteren, gebruiksvriendelijker te maken en de werking ervan te controleren. De cookies verzamelen anonieme informatie over uw activiteiten op haar sites, inclusief de pagina’s die u bezoekt en de webpagina die u naar haar site heeft verwezen. Cookies in deze categorie kunnen worden geplaatst door haar site of door domeinen van derden.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl

 

Analytische / tracking cookies

Ook door het statistiekenpakket van Google Analytics, worden cookies geplaatst. Marian Sterke wil graag weten hoe de bezoekers van NMarian Sterke de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website van Marian Sterke bezoekt, zodat Marian Sterke het gebruik van de website kan optimaliseren. Marian Sterke wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter wil Marian Sterke je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heeft Marian Sterke goede statistieken nodig. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Marian Sterke kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Marian Sterke heeft op DATUM INVULLEN een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder heeft Marian Sterke ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. De Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Omdat Marian Sterke de Google Analytics cookie geheel volgens de AVG heeft ingesteld zal deze dan ook gewoon worden geladen en zullen analytische gegevens verzameld worden. Alle cookies worden daarom nog steeds gevonden door de Cookiescanner. Met deze methode wordt daarom geen opt-out geboden via de Cookie oplossing.

Mocht je dat wel willen, dan verwijst Marian Sterke je naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

 

Sociale deelknoppen

Op deze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Marian Sterke heeft daar geen invloed op. Lees je in de privacyverklaring van Facebook, en LinkedIn  (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar Facebook, en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn en Facebook en stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

YouTube

Marian Sterke maakt ook gebruik van de dienst YouTube. Hiermee kun je video’s bekijken die Marian Sterke in de website plaatsen (embed). YouTube plaatst (mogelijk) een of meerdere cookies op jouw computer om jouw surfgedrag te registreren en jou na het bekijken van de video relevante video’s te tonen op basis van uw surfgedrag in het verleden. Marian Sterke heeft geen controle over deze cookies.

 

Webwinkel Marian Sterke

De webwinkel van Marian Sterke is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van dienstverlening aan haar beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om Marian Sterke (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die Marian Sterke met hen heeft gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

 

Betalingssysteem Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webwinkel maakt Marian Sterke gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij Marian Sterke plaatst is het haar taak om uw pakket bij u te laten bezorgen.
Marian Sterke maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat Marian Sterke uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL deelt. PostNL gebruikt
deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?
U heeft altijd het recht Marian te vragen hoe zij met de privacy AVG omgaat en uw gegevens te corrigeren of te laten verwijderen.
– Wanneer u alleen contact per mail met Marian Sterke heeft gehad worden deze berichten bewaard zolang dat nodig is voor een correcte afwikkeling, behandeling en beantwoording van e-mails.
– Levensboeken worden na productie in gedrukte vorm aan u of uw vertegenwoordiger overhandigd.
De digitale vorm wordt 1 maand na productie aan u of uw vertegenwoordiger gestuurd.
Tenzij u Marian Sterke vraagt uw gegevens te verwijderen, bewaart zij deze tot circa 6 maanden nadat de overeenkomst afgesloten is. Sommige gegevens moeten op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard worden. In die gevallen zal de wettelijke termijn worden gehanteerd.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Marian Sterke verbonden zijn. Lees de privacyverklaringen van deze websites voordat U daarvan gebruik gaat maken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marian Sterke en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Marian Sterke een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Marian Sterke van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Hiervoor ga je naar deze pagina: https://academie.mariansterke.nl/recht-op-correctie.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marian@mariansterke.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Marian Sterke jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Marian Sterke reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Marian Sterke wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Beveiliging

Marian Sterke neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het bezoeken van www.mariansterke.nl is middels een beveiligde internetverbinding (SSL-certificaat). De digitale gegevens zijn beveiligd door middel van Firewall en FileVault. Papieren gegevens worden bewaard in een afgesloten ruimte die niet toegankelijk is voor derden. Als U het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Marian Sterke.